Detalji programa JN Nabava medicinske opreme kroz praksu DKOM-a, 07.02.2017., Zagreb

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

JN -   NABAVA MEDICINSKE OPREME KROZ PRAKSU DKOM-a

9:00 - 09:45

1.sat (45 min)

Greške pri izradi dokumentacije za nadmetanje

 • Planiranje
 • Tehničke specifikacije
 • Troškovnik
 • Dokazi sposobnosti
 • Primjeri iz prakse

Anđelko Rukelj

09:45-10:30

2.sat (45 min)

Greške u komunikaciji sa ponuditeljima

 • Pojašnjenje i izmjena dokumentacije
 • Rokovi
 • Primjeri iz prakse

Anđelko Rukelj

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Greške prilikom pregleda i odabira ponuda

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje
 • Prihvat računske greške
 • Neuobičajeno niska cijena
 • Primjeri iz prakse

Anđelko Rukelj

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Kako ostvariti uspjeh u žalbenom postupku

 • Žalba
 • Odgovor na žalbu
 • Pravni interes
 • Što nakon rješenja DKOM-a
 • Primjeri iz prakse

Anđelko Rukelj