Detalji programa JN Izrada plana nabave za 2017. i pravna zaštita - praksa DKOM-a - OS 15.12.2016.

 

JN -  PLAN NABAVE ZA 2017. GOD., NOVOSTI U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAVNA ZAŠTITA – PRAKSA DKOMA-a Osijek

9:00 - 09:45

1.sat (45 min)

Uvod

 • Stanje sustava javne nabave
 • Godišnje izviješće DKOM-a

Marinko Bašurić 

09:45-10:30

2.sat (45 min)

Greške naručitelja

 • Greške pri izradi DZN
 • Greške pri pregledu i ocjeni ponude

                -Pojašnjenje i upotpunjavanje

                -Neuobičajenom niska cijena

 • Greške u žalbenom postupku

Marinko Bašurić 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

 

Greške ponuditelja

 • Greške u komunikaciji sa naručiteljima
 • Greške prilikom predaje ponude
 • Greške u žalbenom postupku

Marinko Bašurić 

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Novosti u prijedlogu zakona o javnoj nabavi

 • Pravna zaštita u prijedlogu novog ZJN
 • Što je novo
 • Što je dobro
 • Što bi još trebalo popraviti

Marinko Bašurić 

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Plan nabave

 

 • Planiranje u sustavu javne nabave

Zlatko Hosu

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Plan nabave

 

 • Izrada plana nabave

Zlatko Hosu

14:15-14:30

 

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Plan nabave

 • Određivanje predmeta nabave

Zlatko Hosu

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Plan nabave

 • Procijenjena i planirana vrijednost nabave

Zlatko Hosu