Detalji programa JN Izrada plana nabave za 2017. i pravna zaštita - praksa DKOM-a - RI 29.11. ZG 30.11.2016.

JN – PLAN NABAVE ZA 2017. GOD., PRIMJENA ČLANKA 92. ZAKONA I NAČELO EKONOMIČNOSTI,  NOVOSTI U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAVNA ZAŠTITA – PRAKSA DKOMA-a, Rijeka 29.11.2016.

JN – PLAN NABAVE ZA 2017. GOD., PRIMJENA ČLANKA 92. ZAKONA I NAČELO EKONOMIČNOSTI,  NOVOSTI U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAVNA ZAŠTITA – PRAKSA DKOMA-a,  Zagreb 30.11.2016.

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

JN -  PLAN NABAVE ZA 2017. GOD., PRIMJENA ČLANKA 92. ZAKONA I NAČELO EKONOMIČNOSTI,  NOVOSTI U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI I PRAVNA ZAŠTITA – PRAKSA DKOMA-a,

9:00 - 09:45

1.sat (45 min)

Uvod

 • Stanje sustava javne nabave
 • Godišnje izviješće DKOM-a

Anđelko Rukelj

09:45-10:30

2.sat (45 min)

Greške naručitelja

 • Greške pri izradi DZN
 • Greške pri pregledu i ocjeni ponude

                -Pojašnjenje i upotpunjavanje

                -Neuobičajenom niska cijena

 • Greške u žalbenom postupku

Anđelko Rukelj

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

 

Greške ponuditelja

 • Greške u komunikaciji sa naručiteljima
 • Greške prilikom predaje ponude
 • Greške u žalbenom postupku

Anđelko Rukelj

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Novosti u prijedlogu zakona o javnoj nabavi

 • Pravna zaštita u prijedlogu novog ZJN
 • Što je novo
 • Što je dobro
 • Što bi još trebalo popraviti

Anđelko Rukelj

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Plan nabave

 

 • Planiranje u sustavu javne nabave

Ines Pavlačić /
Saša Čaldarević

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Plan nabave

 

 • Izrada plana nabave

Ines Pavlačić /
Saša Čaldarević

14:15-14:30

 

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Postupak pregleda i ocjene ponuda

 • Pravilna primjena članka 92. u odnosu na postupak pregleda i ocjene ponuda
 • Ostala komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda

                   

Ines Pavlačić /
Saša Čaldarević

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Postupak pregleda i ocjene ponuda

 • Odbijanje ponuda s primjerima iz prakse

 

Ines Pavlačić /
Saša Čaldarević