Detalji programa Ekonomski najpovoljnija ponuda i Jednostavna (bagatelna) nabava Osijek 07.09.16.

JN - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I I ZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIKA SUKLADNO ZAHTJEVIMA E-NABAVE i JEDNOSTAVNA (BAGATELNA) NABAVA, OSIJEK, 07.09.2016.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

JN - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I I ZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIKA SUKLADNO ZAHTJEVIMA E-NABAVE i JEDNOSTAVNA (BAGATELNA) NABAVA

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • ENP u svjetlu novih direktiva u javnoj nabavi
 • Određivanje kriterija i načini bodovanja

 

Zlatko Hosu

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Primjeri apsolutnog i relativnog modela
 • Kriteriji i uvjeti sposobnosti - razlike

Zlatko Hosu

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Kreiranje postupka s ENP kriterijima – primjer
 • Određivanje važnosti kriterija AHP metodom - primjer
 • Praksa DKOM-a i Europskog suda pravde

Zlatko Hosu

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 

 • Kreiranje postupka s ENP kriterijima – primjer
 • Određivanje važnosti kriterija AHP metodom - primjer
 • Praksa DKOM-a i Europskog suda pravde

Zlatko Hosu

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Jednostavna (bagatelna) nabava

 • Uvod- EU pragovi i načela
 • Praksa Europskog suda

Davor Slivka

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Jednostavna (bagatelna) nabava

 • Zakonska osnova
 • Planiranje  

Davor Slivka

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Jednostavna (bagatelna) nabava

 • Akt naručitelja- sadržaj i pitanja koja bi trebalo urediti internim aktom s primjerima iz prakse 

 

Davor Slivka

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Jednostavna (bagatelna) nabava

 • Akt naručitelja- sadržaj i pitanja koja bi trebalo urediti internim aktom s primjerima iz prakse 

Davor Slivka