Detalji programa Ekonomski najpovoljnija ponuda i Izrada dokument. za nadmetanje, tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno zahtjevima E-nabave

JN - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I I ZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIKA SUKLADNO ZAHTJEVIMA E-NABAVE    Zagreb, 02.03.2016.

JN - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I I ZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIKA SUKLADNO ZAHTJEVIMA E-NABAVE    Rijeka, 03.03.2016.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

JN - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I I ZRADA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA I TROŠKOVNIKA SUKLADNO ZAHTJEVIMA E-NABAVE

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • ENP u svjetlu novih direktiva u javnoj nabavi
 • Određivanje kriterija i načini bodovanja

 

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Primjeri apsolutnog i relativnog modela
 • Kriteriji i uvjeti sposobnosti - razlike

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Kreiranje postupka s ENP kriterijima – primjer
 • Određivanje važnosti kriterija AHP metodom - primjer
 • Praksa DKOM-a i Europskog suda pravde

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 

 • Kreiranje postupka s ENP kriterijima – primjer
 • Određivanje važnosti kriterija AHP metodom - primjer
 • Praksa DKOM-a i Europskog suda pravde

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Izrada dokumentacije za nadmetanje, tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno zahtjevima e-nabave

 • Razlozi isključenja, uvjeti i dokazi sposobnosti, jamstva
 • Tehničke specifikacije i opis predmeta nabave

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Izrada dokumentacije za nadmetanje, tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno zahtjevima e-nabave

 • Standardizirani i nestandardizirani troškovnici kod e-nabave
 • Tehničke konzultacije s gospodarskim subjektima
 •  

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Izrada dokumentacije za nadmetanje, tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno zahtjevima e-nabave

 • Ostali uvjeti i zahtjevi dokumentacije za nadmetanje
 • Mogućnosti ponuditelja za postavljanje upita za objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje
 • Računanje rokova za objašnjenje i izmjene dokumentacije za nadmetanje

 

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Izrada dokumentacije za nadmetanje, tehničkih specifikacija i troškovnika sukladno zahtjevima e-nabave

 • Ostali uvjeti i zahtjevi dokumentacije za nadmetanje
 • Mogućnosti ponuditelja za postavljanje upita za objašnjenja i izmjene dokumentacije za nadmetanje
 • Računanje rokova za objašnjenje i izmjene dokumentacije za nadmetanje

Klaudija Kralj

Marijana Šperanda